Menu
  • Wooninitiatief Hethuis

    Door bij te dragen aan de inrichting van deze woonvoorziening kunnen 16 jongvolwassen met een lichte tot matige verstandelijke beperking op zichzelf gaan wonen met de nodige begeleiding. in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Bewoners wonen nu veelal nog bij hun ouders thuis. Ze kunnen en willen niet meer thuis blijven wonen en hun ouders willen ook dat hun kinderen zelfstandig kunnen wonen. Maar om zelfstandig(er) te kunnen wonen, is een veilige woonomgeving nodig waar men individueel en in gemeenschappelijkheid kan wonen.     hethuis.jpg
  • We helpen graag waar het kan
    Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
    Dien een aanvraag in