Subsidie aanvragen

Wilt u actief bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking? Heeft u bijvoorbeeld een concreet werkproject of een idee over een andere vorm van zinvolle dagbesteding? Samen met u bekijken we graag of (en hoe) we u hierbij kunnen helpen. Van belang is dat projecten aansluiten bij onze doelgroep: mensen met een verstandelijke beperking. Klik hier voor onze definitie.
Geen provisie tussenpersoon
Door het onderstaande vakje aan te vinken verklaart u dat u voor uw fondsenwerving geen gebruik maakt van een tussenpersoon die provisie vraagt voor zijn/haar bemiddeling.
Organisatie
*
Aanhef
*
Voornaam of initialen
*
Achternaam
*
Adres
*
Postcode
*
Woonplaats
*
Email
*
Telefoon
*
Website
Iban rekeningnummer
Het rekeningnummer waarop u de subsidie wilt ontvangen. Format 'NL00BANK000000000'
ANBI
Heeft uw organisatie een ANBI-status?
Historie
Indien u vaker heeft samengewerkt met Stichting SFO, graag hier laten weten.
Volwassenen
*
(Een deel van) de doelgroep betreft volwassenen.
Kinderen
*
(Een deel van) de doelgroep betreft kinderen.
Verstandelijk beperkt
*
(Een deel van) de doelgroep heeft een verstandelijke beperking.
Lichamelijk beperkt
*
(Een deel van) de doelgroep heeft een lichamelijke beperking.
Verhouding beperking
*
Omschrijf hier de verhouding tussen verstandelijk/lichamelijke beperking. Bijvoorbeeld: 60% verstandelijk beperkt 40% lichamelijk beperkt.
Toepassing
*
Karakter
*
Aantal plekken
*
Indien van toepassing: Het aantal werkplekken/woonplekken of dagbestedingsplaatsen dat gecreëerd wordt, door het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Bij een evenement: het aantal deelnemers.
Budgetjaar
*
Aangevraagd bedrag (in euro's)
*
Totaal bedrag financiering (in euro's)
Toelichting aanvraag
*
Projectplan inclusief begroting
*
LET OP! Alle bijlagen moeten in PDF-formaat zijn. Andere bestandsformaten worden niet geaccepteerd.
KVK uittreksel
*
Statuten
*
Jaarverslag
*
Mocht u meer(dere) bijlagen willen uploaden, dan kan dat hieronder. LET OP! Alleen PDF documenten kunnen geupload worden.
Inzenden Annuleren