Zonder Javascript functioneert deze website niet. Schakel Javascript in in uw browserinstellingen.
Menu
 • Wooninitiatief Stichting ge-Woon

   stichting gewoon.jpg
  Dit project behelst een nieuwe woongemeenschap voor zeven jongvolwassenen met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 18 tot 22 jaar. De mate van handicap is uiteenlopend qua niveau van functioneren (ernstig tot matig verstandelijk gehandicapt); Uiteenlopend voor wat betreft de ernst van het al dan niet hebben van een meervoudige handicap én  verschillend voor wat betreft de mate van zelfredzaamheid en daaruit voortvloeiend de mate van zorg en begeleiding en de communicatiemogelijkheden. Maar bovenal zijn het allemaal duidelijke verschillende individuen met een eigen persoonlijkheid, die allemaal het ouderlijk huis uitgaan en dezelfde behoefte hebben: een nieuw, warm thuis.

  In het dorp Sevenum wordt deze woongemeenschap gebouwd. Iedere bewoner krijgt een eigen zit-/slaapkamer. Ze krijgen 24 uurs zorg aangeboden en er is de mogelijkheid om met elkaar samen te zijn in de gemeenschappelijke huiskamer en in de gemeenschappelijke keuken. SFO draagt middels een mooie donatie bij aan deze gemeenschappelijke ruimten.

 • We helpen graag waar het kan
  Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
  Dien een aanvraag in