Activiteiten

De Stichting bereikt haar doelstellingen door middel van de volgende activiteiten:

Donaties


Het toekennen van financiële donaties op aanvragen door derden, te weten Stichtingen, ANBI’s en overige organisaties - niet zijnde particulieren - , voor bijdragen aan activiteiten die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.

Bijdrage vastgoedprojecten andere fondsen


Het financieren van al dan niet door de Stichting zelf geïnitieerde projecten voor verbetering van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking. Met medefinanciering door / in samenwerking met deskundige derden, waarbij de projecten binnen een te definiëren periode door de eigen organisatie en/of overheid worden beheerd.

Missiegerelateerde investeringen


Het investeren in vastgoedprojecten, die bijdragen aan realisatie van de missie van de Stichting.
We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in