Werkzaamheden

De Stichting verricht de volgende werkzaamheden:
 
  • Het behandelen van aanvragen voor donaties, die het belang van de verstandelijk beperkten dienen.
  • Het initiëren en financieren van projecten ten behoeve van verstandelijk beperkten, in samenwerking met deskundige derden.
  • Het controleren van de besteding van toegekende gelden bij projecten en donaties.
  • Het beheer cq de controle op het beheer van het vermogen van de Stichting SFO, belegd in financiële waarden.
  • Het beheer cq de controle op het beheer van het vermogen van de Stichting SFO, belegd in vastgoed.
  • Algemeen (administratief) beheer van de Stichting.
We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in