Wij helpen graag waar het kan.

Wilt u actief bijdragen aan de verbetering van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking? Heeft u bijvoorbeeld een concreet werkproject of een idee over een andere vorm van zinvolle dagbesteding? Samen met u bekijken we graag of en hoe we u hierbij kunnen helpen. Van belang is altijd dat projecten aansluiten bij onze doelgroep mensen met een verstandelijke beperking.

Onze definitie van mensen met een verstandelijke beperking vindt u hier. >>

Aarzel niet en dien vandaag nog een aanvraag in. Vergeet niet bij uw aanvraag de volgende bijlagen mee te sturen:
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • statuten
  • een projectplan met begroting en eventueel exploitatieoverzicht
  • jaarverslag met jaarcijfers

We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in