Stichting SFO. Aangenaam.

Stichting SFO is een vermogensfonds, dat financiële steun verstrekt aan Nederlandse initiatieven die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van werk, recreatie en woonomstandigheden.

Onze financiële steun geven we op verschillende manieren: in de vorm van giften, donaties en leningen onder speciale voorwaarden, maar ook in de vorm van investeringen in vastgoed. Stichting SFO heeft hierbij een voorkeur voor projecten in Nederland.

Wat wij verstaan onder een verstandelijke beperking kunt u  hier lezen.

Stichting SFO heeft geen winstoogmerk. De Stichting werft geen fondsen, maar is een vermogensfonds met een fiscale ANBI status.

Stichting SFO is lid van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland en verklaart te voldoen aan de FIN-normen voor Goed Bestuur. We hebben daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. In 2019 hebben we hiervoor weer goedkeuring verkregen van de FIN.

Onze mensen

foto Jaco Reijrink
Jaco Reijrink
Bestuur: voorzitter
Jaco houdt zich bezig met de algemeen bestuurlijke taak en is medeverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen bij de drie vermogensbeheerders van de Stichting en het beheer van het vastgoed te Udenhout. Tevens is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.
foto Johan Wouterse
Johan Wouterse
Bestuur: penningmeester
Johan is penningmeester en is medeverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen bij de drie vermogensbeheerders van de Stichting. Daarnaast is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.
foto Dorus Verster
Dorus Verster
Bestuur: secretaris
Dorus vervult in het bestuur de functie van secretaris. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed in Den Haag. Ook is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.
foto Georges de Méris
Georges de Méris
Bestuur: lid
Georges vervult de functie van algemeen bestuurslid. Daarnaast initieert hij nieuwe projecten, houdt functionele overleggen zowel intern als met externe partijen en houdt toezicht op de financiële waarden van de vermogensbeheerders van de Stichting.
foto Angela van Willegen
Angela van Willegen
Bestuur: lid
Angela vervult een taak als algemeen bestuurslid in combinatie met een extra rol als kartrekker op een aantal inhoudelijke dossiers. Angela is in staat om vanuit samenwerking en goed contact zaken te bewerkstelligen.
foto Yolanda van den Berg
Yolanda van den Berg
Bureau
Yolanda vervult de functie van ambtelijk secretaris en beoordeelt de aangevraagde giften en donaties.
foto Toine Welling
Toine Welling
Bureau
Toine vervult de functie van controller van de Stichting.
foto Joep Jannink
Joep Jannink
Bureau
Joep vervult een functie als vastgoedadviseur van de Stichting.
We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in