Stichting SFO. Aangenaam.

Stichting SFO is een vermogensfonds, dat financiële steun verstrekt aan Nederlandse initiatieven die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van werk, recreatie en woonomstandigheden.

Onze financiële steun geven we op verschillende manieren: in de vorm van giften, donaties en leningen onder speciale voorwaarden, maar ook in de vorm van investeringen in vastgoed. Stichting SFO heeft hierbij een voorkeur voor projecten in Nederland.

Wat wij verstaan onder een verstandelijke beperking kunt u  hier lezen.

Stichting SFO heeft geen winstoogmerk. De Stichting werft geen fondsen, maar is een vermogensfonds met een fiscale ANBI status.

Stichting SFO is lid van de FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland en verklaart te voldoen aan de FIN-normen voor Goed Bestuur. We hebben daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, die periodiek getoetst wordt. In 2019 hebben we hiervoor weer goedkeuring verkregen van de FIN.

Bestuur


Drs. J.G.I.M. (Jaco) Reijrink
Drs. J.G.I.M. (Jaco) Reijrink

Jaco houdt zich bezig met de algemeen bestuurlijke taak en is medeverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen bij de drie vermogensbeheerders van de Stichting en het beheer van het vastgoed te Udenhout. Tevens is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.

J.P. (Johan) Wouterse R.A.
J.P. (Johan) Wouterse R.A.

Johan is penningmeester en is medeverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen bij de drie vermogensbeheerders van de Stichting. Daarnaast is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.


Mr. Th.A.J. (Dorus) Verster
Mr. Th.A.J. (Dorus) Verster

Dorus vervult in het bestuur de functie van secretaris. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het beheer van het vastgoed in Den Haag. Ook is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.


Mr. drs. G.H.C. (Georges) de Meris, R.A. F.C.A.
Mr. drs. G.H.C. (Georges) de Méris, R.A. F.C.A.

Georges vervult de functie van algemeen bestuurslid. Daarnaast initieert hij nieuwe projecten, houdt functionele overleggen zowel intern als met externe partijen en houdt toezicht op de financiële waarden van de vermogensbeheerders van de Stichting.BureauJ.G.W.M. (Yolanda) van den Berg
J.G.W.M. (Yolanda) van den Berg

Yolanda vervult de functie van ambtelijk secretaris en beoordeelt de aangevraagde giften en donaties.
A.J.J.
TW DSC8582.jpg
(Toine) Welling

Toine vervult de functie van administrateur van de Stichting.
JJ DSC8641.jpg
Ing. J. (Joep) Jannink

Joep vervult een functie als vastgoedadviseur van de Stichting.


We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in