ANBI Informatie

Stichting SFO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41154952 .

Daarnaast is Stichting SFO ANBI geregistreerd onder nummer: 805327964

Statuten

Download hier Statuten 2021.pdfonze statuten (PDF-bestand).

Beleidsplan 2018-2023

Download hier MJP Beleidsplan SFO 2018.pdfons beleidsplan (PDF-bestand).

Bestuursverslagen/activiteitenverslagen

Download hier het Activiteitenverslag 2021.pdfActiviteitenverslag 2021 (PDF-bestand)
Download hier het Activiteitenverslag 2022.pdfActiviteitenverslag 2022(PDF-bestand)
Download hier het Verslag 2023 Stichting SFO.pdfActiviteitenverslag 2023(PDF-bestand)

Meerjarenbegroting 2018-2023

Download hier meerjarenbegroting-stichting-sfo.pdfde meerjarenbegroting 2018-2023 (PDF-bestand).

Standaardformulier publicatieplicht

Download hier het 2023 standaardform-publicatieplicht-fondsen-SFO.pdfstandaardform-publicatieplicht-fondsen-SFO 2023(PDF-bestand)

Donaties

Download hier een overzicht van deDonaties 2021 website.pdfDonaties 2021(PDF-bestand)
Download hier een overzicht van de Donaties 2022 website.pdfDonaties 2022(PDF-bestand)
Download hier een overzicht van de Donanties website 2023.pdfDonaties 2023(PDF-bestand)
We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in