ANBI Informatie

Stichting SFO is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41154952 .

Daarnaast is Stichting SFO ANBI geregistreerd onder nummer: 805327964

Statuten

Download hier Statuten 2021.pdfonze statuten (PDF-bestand).

Beleidsplan 2018-2023

Download hier MJP Beleidsplan SFO 2018.pdfons beleidsplan (PDF-bestand).

Bestuursverslagen/activiteitenverslagen

Download hier Stichting SFO Bestuursverslag 2020 verkort.pdfhet bestuursverslag 2020 (PDF-bestand).
Download hier het Activiteitenverslag 2021.pdfActiviteitenverslag 2021 (PDF-bestand)

Meerjarenbegroting 2018-2023

Download hier meerjarenbegroting-stichting-sfo.pdfde meerjarenbegroting 2018-2023 (PDF-bestand).

Standaardformulier publicatieplicht

Donaties

Download hier een overzicht van de donaties in 2018.pdfdonaties in 2018 (PDF-bestand).

Download hier een overzicht van de Stichting SFO Bestedingen 2019.pdfdonaties in 2019 (PDF-bestand).

Download hier een overzicht van de donaties 2020.pdfdonaties in 2020 (PDF-bestand).
Download hier een overzicht van de Donaties 2021 website.pdfdonaties in 2021(PDF-bestand).

We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in