Wat doen we?

Stichting SFO ondersteunt het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij streven we naar een structurele verbetering. We nemen daarbij alle factoren in beschouwing die hieraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Door middel van het invullen van de noodzakelijke randvoorwaarden helpt de Stichting een situatie te realiseren, waarbinnen de mensen met een verstandelijke beperking onder zo optimaal mogelijke omstandigheden kunnen wonen. Bij voorkeur kunnen zij in hun eigen woonomgeving blijven wonen én, voor zover mogelijk, participeren in het maatschappelijke leven.

Zo'n structurele verbetering kan onder meer worden gevonden in activiteiten van sport en ontspanning, en in dagelijkse of periodieke werkzaamheden (al dan niet in dienstverband en tegen beloning), waardoor de betrokkenen in het maatschappelijke leven participeren. Maar ook in het mogelijk maken van een “eigen (zelfstandiger) woonomgeving”  en in het financieel ondersteunen van nieuwe eigentijdse initiatieven voor huisvesting en verzorging.

Aangezien het vermogen van de Stichting is voortgekomen uit de vastgoedactiviteiten van de oprichter Boelie Ommering, wil de Stichting bij uitstek initiatieven met een vastgoedkenmerk mogelijk maken.

De Stichting biedt het hele spectrum van ondersteuning: donaties, investeringen en andere vormen van financiering, al naar gelang de behoefte van de initiatiefnemer. De Stichting heeft contact met zorginstellingen en andere Stichtingen, teneinde nieuwe projecten waar nodig te initiëren en te ondersteunen.

Samen maken we ons sterk voor mensen met een verstandelijke beperking.
We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in