Menu
 • Wat doen we?

  Het verbeteren van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking, waarbij gestreefd wordt naar een structurele verbetering en waarbij alle factoren die hierbij een belangrijke bijdrage kunnen leveren in beschouwing worden genomen.

  Door middel van het invullen van de noodzakelijke randvoorwaarden helpt de Stichting een situatie te scheppen, waarbinnen de mensen met een verstandelijke beperking onder zo optimaal mogelijke omstandigheden kunnen wonen, - en bij voorkeur in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen- en waarbinnen zij tevens, voor zover mogelijk, kunnen participeren in het maatschappelijke leven.

  Deze structurele verbetering kan onder meer worden gevonden in activiteiten van sport en ontspanning, en in dagelijkse of periodieke werkzaamheden (al dan niet in dienstverband en tegen beloning), waardoor de betrokkenen in het maatschappelijke leven participeren. Maar ook in het mogelijk maken van een “eigen (zelfstandiger) woonomgeving”  en in het financieel ondersteunen van nieuwe eigentijdse initiatieven voor huisvesting en verzorging.

  Aangezien het vermogen van de Stichting is voortgekomen uit de vastgoedactiviteiten van de oprichter Boelie Ommering, is de Stichting bij uitstek een instantie die initiatieven met een vastgoedkenmerk mogelijk maakt.

  De Stichting biedt het hele spectrum van ondersteuning: donaties, investeringen en andere vormen van financiering, al naar gelang de behoefte van de initiatiefnemer. De Stichting heeft contact met zorginstellingen en andere Stichtingen, teneinde nieuwe projecten waar nodig te initiëren en te ondersteunen.

  Samen maken we ons sterk voor mensen met een verstandelijke beperking.
 • We helpen graag waar het kan
  Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
  Dien een aanvraag in