Bestedingen

Op deze pagina kunt u voorbeelden vinden van de door Stichting SFO ondersteunde projecten.

Missiegerelateerde investeringen


Het investeren in vastgoedprojecten, die bijdragen aan realisatie van de missie van de Stichting.

Klik hier om geselecteerde projecten in deze categorie te bekijken >>

Bijdrage vastgoedprojecten andere fondsen


Het financieren van al dan niet door de Stichting zelf geïnitieerde projecten voor verbetering van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking. Met medefinanciering door / in samenwerking met deskundige derden, waarbij de projecten binnen een te definiëren periode door de eigen organisatie en/of overheid worden beheerd.

Klik hier om geselecteerde projecten in deze categorie te bekijken >>

Donaties


Het toekennen van financiële donaties op aanvragen door derden, te weten Stichtingen, ANBI’s en overige organisaties - niet zijnde particulieren - , voor bijdragen aan activiteiten die de leefomstandigheden bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking.

Klik hier om geselecteerde projecten in deze categorie te bekijken >>

We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in