Zonder Javascript functioneert deze website niet. Schakel Javascript in in uw browserinstellingen.
Menu
 • 'Belangrijk dat iedere bewoner zijn eigen pad kiest’.

  Wooninitiatief Bij Ons in Reusel biedt 10 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en/of autisme de kans een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen. Het initiatief kent een heel eigen aanpak die de naam ‘Eigen Huys’ draagt.
   
  Volgens secretaris Simon van der Heijden, stoelt die aanpak op een paar essentiële pijlers. Simon: “Heel belangrijk is dat de bewoners in een ‘normale’ buurt zitten, zodat er ook echt sprake kan zijn van integratie. In ons huis is professionele begeleiding als basis aanwezig. Familie, vrienden en maatjes vullen aan waar nodig en mogelijk. Doordat de jongeren zelfstandig wonen, houden ze de regie over hun eigen leven. Ze benutten hun eigen kracht en ook hun eigen netwerk. Zo houden we de professionele zorg betaalbaar. “
   
  Zeker voor de doelgroep zijn structuur en een vast dagritme van groot belang. Simon: “De meeste bewoners gaan overdag naar hun werk of dagbesteding. Eenmaal thuis helpen ze mee bij het inkopen van de boodschappen voor de maaltijden, het koken en het afwassen. Daarbij maken we ook dankbaar gebruik van de grote algemene ruimte die we dankzij steun van Stichting SFO hebben kunnen bouwen. In deze ruimte organiseren we regelmatig gezamenlijke activiteiten. De sfeer is daarbij dat je niets moet. We vinden het juist belangrijk dat iedere bewoners zijn eigen weg kan én mag kiezen.”
   
  De aanpak werkt! In 2019 bleek dat een van de oorspronkelijke 10 bewoners een dermate sterke persoonlijke groei had doorgemaakt dat hij de stap kon maken naar volledig zelfstandig wonen. Het bestuur ervaart dat als een groot succes.
   
 • We helpen graag waar het kan
  Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
  Dien een aanvraag in