Kinderen met en zonder beperking hebben samen les

SFO bellenblazen.png

 In september vond in Octantschool Triangel in Delfgauw de opening plaats van de 50e Samen naar School klas. Het Jeugdjournaal besteedde er aandacht aan.

 

Een Samen naar School klas is een klas voor kinderen met een beperking op een gewone school, in de eigen buurt. De kinderen nemen deel aan activiteiten in en met de klas die bij hun leeftijd past. Ze doen gewoon mee met de andere leerlingen tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. En op momenten dat dit niet lukt, krijgen ze zorg en ondersteuning in hun eigen aangepaste klaslokaal. Zo leren kinderen met en zonder handicap elkaar kennen en begrijpen. Inmiddels biedt de klas al plek aan zes kinderen met een (matige tot ernstige) verstandelijke beperking en problemen met het verwerken van prikkels.

 

De klas is een initiatief Stichting Iep. Iep staat voor inclusief en passend. Stichting SFO verleende een financiële bijdrage. 


SFO kind met tablet.png
 
We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in