Samen naar School klas

Alex_spraakcomputer_smaller.jpg

Een Samen naar School klas biedt onderwijs met zorg op maat aan kinderen met een (ernstige meervoudige) beperking op een reguliere school. Kortom, onderwijs op een gewone school, in de eigen buurt. De kinderen kunnen gewoon met de andere leerlingen meedoen tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. En op de momenten dat dit niet lukt, krijgen ze zorg en ondersteuning in hun eigen aangepaste klaslokaal. Zo leren kinderen met en zonder handicap elkaar kennen en begrijpen, wat goed is voor de ontwikkeling van alle betrokken kinderen. Het concept wordt uitgevoerd onder leiding van gediplomeerde leerkrachten en zorgverleners en op basis van een met ouders en/of verzorgers afgestemd onderwijs-zorgplan.

 

Stichting het Gehandicapte Kind zet zich al jaren in voor inclusief onderwijs, waarbij álle kinderen, ongeacht hun beperking, in de buurt naar school kunnen. Voor dit samenwerkingsproject diende ze met succes een verzoek in voor financiële ondersteuning door Stichting SFO. Met de bijdrage is op basisschool De Pit in Groningen een Samen naar School klas opgezet.

 

Typ hier de inhoud.
We helpen graag waar het kan
Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
Dien een aanvraag in