Zonder Javascript functioneert deze website niet. Schakel Javascript in in uw browserinstellingen.
Menu
 • Wooninitiatief Benjamin thuis in Diessen!

   Benjamin groepsfoto.png

  Elf jongvolwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking kregen begin juni een sleutel van wooninitiatief Benjamin in Diessen. Voor dit initiatief, opgezet door de ouders, is het (woon)complex de Eenhoorn in Diessen prachtig verbouwd en aangepast door de Woonstichting Leystromen. Voorzitter Chris Aerts: “Onze kinderen hebben, door de aard van hun beperking, behoefte aan structuur, regelmaat en een rustige en veilige woonomgeving. Een dorp als Diessen biedt die veilige woonomgeving! Mensen kennen elkaar en begroeten elkaar, ongeacht leeftijd of beperking. Iedereen hoort erbij! Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen deel uitmaken van de maatschappij en waar kan dat beter dan in het hart van een klein dorp als Diessen!”
  Samen met dorpscoöperatie Wij-wel, die diverse activiteiten organiseert voor de ouderen in het dorp, zijn de ouders eind 2018 een donatiecampagne gestart voor de inrichting van alle gezamenlijke ruimten. Chris: “Eind 2019 hebben Benjamin en Wij-wel de giften en donaties naar bestemming verdeeld en vanaf daar zijn we apart met ieders exploitatie verder gegaan. We blijven zeker samenwerken bijvoorbeeld door de rolstoelbus en de keuken samen te gebruiken. Sommige ouderen doen vrijwilligerswerk bij Benjamin, onze jongeren gaan naar Wij-wel voor hun dagbesteding. Zo benutten we elkaars mogelijkheden.”
  Stichting Benjamin Diessen ontving voor het realiseren van het wooninitiatief een bijdrage van Stichting SFO. Op 20 september organiseert de stichting een Open Dag, uiteraard onder voorbehoud dat het coronavirus onder controle blijft. 
   OPEN DAG BENJAMIN DIESSEN.PNG

 • We helpen graag waar het kan
  Wij kunnen actief bijdragen met een concreet woon- of werkproject of een zinvolle dagbesteding
  Dien een aanvraag in